Alarmeringsliste – Lokal

Enhed

Att. navn

Telefon

E-mail

Bestyrelsen

Formand Jens Ole S. Jensen
Vejlebakken 17, Låstrup
61272910 – mobil josjensen@live.dk
Næstformand Jon Skovhus
Nørremarkvej 12
20255962 – privat jonskovhus64@mail.dk
Sekretær Peter Lund
Præstevej 27
30590967  – mobil pwl@lund.mail.dk
Kasserer Poul Johannesen
Vejlebakken 20, Låstrup
25518188 – arbejde
86694940 – privat
51843438 – mobil
poul-joe@privat.dk
Vandværks-passer Henning Kristensen

Låstrupvej 22 8832 Skals

40256255 – mobil  h_ byg@post.tele.dk

 

Håndværkere og materiel

Elektriker Nr. Rind El-forretning
Kærbyvej 32
86696188-20491188 el-kontakten@mail.tele.dk
VVS/vandværk Ulbjerg Smedie 86697444
Entreprenør/
ledningsnettet
Heine og Lasse Sørensen
Hovedgaden 74, Skals
86694570
30864570
eglerup@post1.dknet.dk
El-forsyning Energi Midt
Tietgensvej 2-4,
8600 Silkeborg
70151560
Lokalpoliti
TeleDanmark
(påvisning af kabler)
80808080
Naturgas
(påvisning af kabel)
Naturgas Midt-Nord
Vognmagergade 14, Viborg
87278727
Nødstrømsanlæg
(traktor)
“Risgården”
Risgårdvej 3, Skals
86696122 info@risgaard.net
Rendegraver Heine og Lasse Sørensen
Hovedgaden 74, Skals
86694570
30864570
Brøndborer P. Christiansen & Søn
Brøndborervej 1, Højslev
97535222 pd@pcdrill.dk
Nødstrømsanlæg
(traktor)
Børge Nørris
Sundvej 47
86696191
Vandtankvogne
og vanddunke
Beredskabschefen
Industrivej 3, Viborg
87253001
Afmærkningsmateriel Beredskabschefen
Industrivej 3, Viborg
87253001
Lækageudstyr Leif Kock 70239898
Slamsuger “Risgården”
Risgårdvej 3
86696122
Fødevareregion Viborg
Klostermarken 10 kld.
87281400
Teknisk rådgiver DVN – Jørgen Krogh Andersen
Kærsgårdvej 7, Skørbæk
9240 Nibe
98666666 – Kontor
98669180 – Privat
60399660 – Mobil
dvn@dvn.dk
Elektronik Gravesen Elektronik aps. 97584300  mail@gravesen.com

Nabovandværker

Ulbjerg vandværk Fin Christensen 86697029
Skals vandværk Peter Klausen 69604221
Lynderup vandværk Aage Nuchel 86906058
Sundstrup Vandværk Benny Jørgensen 86697183

Følsomme forbrugere

Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere
Mejeri