Information

Viborg Vandråd:

Låstrup – Nr. Rind Vandværk samarbejder med andre vandværker i Viborg kommune, således at indhøstede erfaringer og viden deles blandt medlemmerne i vandrådet.