Indvindingsopland og Grundvand

Indvindingen

Indvindingsoplandet er det område, hvor vandværket får sit råvand fra.

Billedet herunder er taget ud over indvindingsoplandet, der er godt beskyttet mod forureningstrusler

Den røde streg, på kortet herover, viser det skønnede indvindingsopland for vandværket.

Kortlægning vil senere give grundlag for mere nøjagtig tegning af det grundvandsdannende opland.

Boringerne:

Vandværkets indvindingsboringer er placeret tæt på vandværket.

Vandværket indvinder fra 2 boringer.

Boringerne står i sand og ler. Indvinder fra en dybde på 85-95 m under jordoverfladen.

Grundvandet

Kvaliteten af grundvandet hænger meget sammen med de jordlag, som vandet passerer igennem og de stoffer, som herved optages i vandet. Det gælder både de naturlige forekommende stoffer i jordlagene og dem, som findes på grund af menneskers aktivitet f.eks. landbrug (især nitrat) , industri og parcelhushaver m.m.

Læs mere om Vandværkets planer for at sikre rent drikkevand, nu og i fremtiden under “Planer“.