Takstblad

 

Gældende for 2020

Kategori Fordelings-
nøgle
Bidrag
hovedanlæg
Bidrag
forsyningsl.
Bidrag
stikledning
ialt m.moms
Parcelhus 1,0 11.443,00 32.515,00 5.340,00 49.298,00 61.622,50
Rækkehus 1,0 11.443,00 32.515,00 5.340,00 49.292,00 61.622,50
Landhus 1,0 11.443,00 32.515,00 5.340,00 49.298,00 61.622,50
Landbrug 1,5 17.168,00 48.775,00 8.017,00 73,960,00 92.450,00

Øvrige kategorier: Mindre erhverv, industri, gartneri, institution o.lign. efter forhandling med vandværket.

Ovennævnte priser reguleres ifølge indeks fra Danske Vandværker.

Fast afgift 550,00 687,50
Gælder også tilsluttede ubebyggede grunde
Leje af målere (pr. måler) 250,00 312,50
Pris pr. kubikmeter vand 3,50 4,38
Forbrugere med godkendt vandressourcer og som bruger over 1000 m³ vand pr. år ydes der rabat på 0,75 kr. pr. m³
Grøn afgift til staten 6,18 7,73
Drikkevandsbidrag til staten 0,19 0,24
Gebyr ved flytning (betales af sælger) 100,00 125,00
Gebyr for rykkerskrivelse ved overskridelse af betalingsfrist:
1. gang
2. gang (ved anbefalet brev)
100,00
250,00
momsfri
momsfri
Desuden opkræves 1,5 % renter pr påbegyndt måned af skyldig beløb
Genoplukning efter restance

500,00

625,00

Hertil lægges afholdte udgifter

Gebyret opkræves ved næste indbetaling

Betalingsterminer: 1. aconto (incl. opgørelse fra foregående år) betales 15. februar

2. aconto indbetales 15. august

Alle priser tillægges 25% moms (anført i parentes)

Bestyrelsen.