Vandbehandling

Fra boringerne pumpes vandet til vandværkets trykfilteranlæg, hvor vandet filtreres for jern og mangan.

Efter filtrering ledes vandet til rentvandbeholderen under vandværket og pumpes herfra videre ud til forbrugerne.

Vandværket har automatisk styring af anlægget, dataopsamling og alarmfunktion.