Arkiv | Meddelelser RSS feed for denne sektion

Forholdsregler i relation til COVID – 19 i forbindelse med drikkevandsforsyning

Drikkevand Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer at risikoen for, at den danske drikkevandsforsyning kan være kilde til smittespredning af Corona virus er minimal, hvis de alment […]

Read full story

Eftergivelse af vandspild

Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild. Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt. Lækagen skal være sket i en privat […]

Read full story

Klageregel

Vandværkerne skal informerer forbrugerne om de nye klageregler, der træder i kraft 1. oktober 2015. Forbrugerne kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for. Konkurrence- […]

Read full story

Referat kan ses under “nyheder” – referater fra tidligere generalforsamling. Se også regnskab 2012 UDSKIFTNING VANDMÅLERE: Alle vandmålere er nu blevet skiftet med model MULTICAL 21, […]

Read full story

Frostsprængte vandmålere

På grund af at der sidste år var mange frostsprængte vandmålere, skal der herved gøres opmærksom på, at det er ejeren, der er erstatnings-pligtig for […]

Read full story