Arkiv | Meddelelser RSS feed for denne sektion

Generalforsamling

Låstrup – Nr. Rind Vandværk a.m.b.a. Afholder ordinær generalforsamling torsdag den 21. februar 2019 kl. 1930 på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. DAGSORDEN Valg af dirigent. […]

Read full story

Eftergivelse af vandspild

Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild. Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt. Lækagen skal være sket i en privat […]

Read full story

Klageregel

Vandværkerne skal informerer forbrugerne om de nye klageregler, der træder i kraft 1. oktober 2015. Forbrugerne kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for. Konkurrence- […]

Read full story

Meddelelser 2015

Der har været afholdt Generalforsamling på Kulturcenter Værestedet. Referat kan ses under “nyheder” – referater fra tidligere generalforsamling. Se også regnskab 2012 UDSKIFTNING VANDMÅLERE: Alle vandmålere […]

Read full story

Frostsprængte vandmålere

På grund af at der sidste år var mange frostsprængte vandmålere, skal der herved gøres opmærksom på, at det er ejeren, der er erstatnings-pligtig for […]

Read full story