Referat kan ses under “nyheder” – referater fra tidligere generalforsamling.
Se også regnskab 2012

UDSKIFTNING VANDMÅLERE:
Alle vandmålere er nu blevet skiftet med model MULTICAL 21, som er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernaflæses af vandværket. Brugervejledning er blevet om delt ud til alle forbrugerne sammen med det godkendte regulativ.
MULTICAL 21 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernaflæses af vandforsynings-selskabet.

Målerens display viser vandforbruget. De store cifre angiver kubikmeter vand, og de små cifre angiver liter ( i eksemplet til højre er målerstanden 587,263 m).

Den grafiske flowindikator i venstre side angiver 3 små trekanter, om der løber vand gennem måleren. Når vandet står stille, er trekanterne slukket. Nederst til højre i displayet blinker to små firkanter, hvilke betyder, at måleren er aktiv.

Via en række infokoder kan måleren også nederst i displayet informere om usædvanlige forhold i vandforbruget.

Vandur

 

VANDSPILD:
Der har været et forholdsvis stort vandspild på ledningsnettet, hvor vand ikke bliver registreret. Forbrugerne bedes holde øje med, hvis man opdager noget mistænkelig, og melde det til bestyrelsen.

Jon har foretaget kontrolmåling ved alle forbrugerne den 1. oktober, der er udpumpet 2,39% mere end der bliver afregnet for. Der er tilladt et vandspild på op til 10%, så vandspildet ligger langt under.

Regulativ.

Viborg Kommune har godkendt  et nyt regulativ for Låstrup-Nr. Rind Vandværk gældende fra 1. maj 2013.

Vedtægtændring.

Ændring af selskabform fra I/S til AMBA, som blev godkendt på generalforsamlingen 2014, er endelig ved at blive godkendt af de til skrevne myndigheder, det var mange instanser det skulle over.

Vandværks-passer.

Henning Kristensen er blevet ansat som Vandværks- passer i stedet for Bent Lyngsø, som ikke ønskede at forsætte.

,