Bestyrelse

jens

Jens Ole S. Jensen

Bestyrelsesformand

Vejlebakken 17, Låstrup,  8832 Skals
Tlf.:  mobil: 61 27 29 10

e-mail josjensen@live.dk

 jon

Jon Skovhus

Næstformand

Nørremarkvej 12,  8832 Skals
Tlf.: 20 25 59 62

e-mail jonskovhus64@mail.dk

 peter

Peter Lund

Sekretær 

Præstevej 27, Nr. Rind, 8832 Skals
Mobil 30 59 09 67

e-mail plund592@gmail.com

 poul

Poul Johannesen

Kasserer

Vejlebakken 20, Låstrup,  8832 Skals
Tlf.: 86 69 49 40 – 51 84 34 38

e-mail poul-joe@privat.dk

 Henning Kristensen.

Henning Kristensen

Bestyrelsesmedlem og vandværks-passer

Låstrupvej 22, Låstrup,  8832 Skals
Tlf.: 70 25 62 55 – mobil 40 25 62 55

e-mail h_byg@post.tele.dk


Funktion og opgaver

Formand
Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.
Næstformand Fungere som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem.

Sekretær
Er den ansvarlige protokolfører, og efter formandens direktiv sørger sekretæren for:

  • Indkaldelse til bestyrelsesmøder/generalforsamlinger
  • Dagsordner
  • Referater
  • Korrespondance
  • Underskrifter til protokol

Kasserer
Står for administrationen, herunder bogføringsopgaver samt udfærdigelse af regnskabsoversigter. Endvidere arbejder kasseren med administration af opkrævninge samt forbruger- og måleroplysninger. Sørger desuden for at betale regninger mm.

Bestyrelsesmedlem
Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutnnger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver

Vandværks-passer
Står for løsning af de mange daglige opgaver på vandværket og er således ansvarlige for den daglige drift. Arbejder i tæt dialog med bestyrelsens medlemmer.