Regnskab

Regnskab 2018

regnskab 2017

Regnskab 2016

Regnskab 2015

Regnskab 2014

moenter

Regnskab 2013

Regnskab 2012

Låstrup – Nr. Rind Vandværk skal som et alment vandforsyningsanlæg hvile i sig selv. Det vil sige, at vandforsyningen ikke må give overskud, set over en længere periode.

Imidlertid skal der planlægges langsigtet og afsættes midler til f.eks. nyanlæg, ledningsrenovering, ledningsregistrering, sikring af grundvandet og undersøgelser af fremtidige vandindvindingsmuligheder.