Regnskab 2019

Regnskab for 2019:

 

Indtægter:    Salg af vand                                             236.333,-

                      Fast afgift + målerleje                             174.288,-

                      Nye tilslutninger                                                  0,-

                      Gebyr/div. Indtægt                                    9.526,-

                      Renter                                                              597,-                            420.744,-

 

Udgifter:       El                                                              17.855,-

                      Vedligehold maskiner/ledn.net               20.374,-

                      Vandanalyser                                          35.609,-

                      Forsikringer                                                5.572,-

                      Kontingenter m.m.                                 10.240,-

                      Revision + opkrævning                           29.149,-

                      Administrationsomkostninger                118.610,-

                      Afskrivninger                                            93.611,-

                     

                                                                                                                                   331.020,-

 

Overskud                                                                                                                      89.724,-