Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Leverer dit gode vand
Name: image004.jpg.
Name: WP_20160808_18_43_02_Pro.jpg.
Name: boring_laastrup.jpg.
Udskiftning vandmålere / vandspild (2013)

VANDSPILD:Der har været et forholdsvis stort vandspild på ledningsnettet, hvor vand ikke bliver registreret. Forbrugerne bedes holde øje med, hvis man opdager noget mistænkelig, og melde det til bestyrelsen.

Jon har foretaget kontrolmåling ved alle forbrugerne den 1. oktober, der er udpumpet 2,39% mere end der bliver afregnet for. Der er tilladt et vandspild på op til 10%, så vandspildet ligger langt under.

Name: Vandur-1013x1024.jpg.
UDSKIFTNING VANDMÅLERE:Alle vandmålere er nu blevet skiftet med model MULTICAL 21, som er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernaflæses af vandværket. Brugervejledning er blevet om delt ud til alle forbrugerne sammen med det godkendte regulativ.MULTICAL 21 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernaflæses af vandforsynings-selskabet.

Målerens display viser vandforbruget. De store cifre angiver kubikmeter vand, og de små cifre angiver liter ( i eksemplet til højre er målerstanden 587,263 m3 ).

Den grafiske flowindikator i venstre side angiver 3 små trekanter, om der løber vand gennem måleren. Når vandet står stille, er trekanterne slukket. Nederst til højre i displayet blinker to små firkanter, hvilke betyder, at måleren er aktiv.

Via en række infokoder kan måleren også nederst i displayet informere om usædvanlige forhold i vandforbruget.

Regulativ.
Viborg Kommune har godkendt  et nyt regulativ for Låstrup-Nr. Rind Vandværk gældende fra 1. maj 2013.


Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Nørremarkvej 12 B, 8832 Skals
E-mail: lnvand@live.dk
Mobil 20 11 30 32
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net