Velkommen

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om vandforsyningen.
Klik på de emner, der har din særlige interesse.

Hjemmesiden opdateres automatisk med seneste analyseresultater.
Vandets hårdhed er 7,7 (blødt vand).

 

Låstrup – Nr. Rind Vandværk a.m.b.a.

Afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 kl. 1930

på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Jens Ole Skovgaard Jensen

Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et lille traktement bestående af kiks, ost og et glas vin.

NB: Se diverse oplysninger om vandværket på vandværkets hjemmeside. (www.laastrupnrrindvand.dk)

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jens Ole og Bent Lyngsø

wp_20160808_18_43_02_pro