Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Leverer dit gode vand
Name: image004.jpg.
Name: WP_20160808_18_43_02_Pro.jpg.
Name: boring_laastrup.jpg.
Meddelelser

Donation af brugte vandpumper til Ukraine

Krigen i Ukraine sætter sig spor mange steder i samfundet. Nu også i Låstrup-Nr.Rind Vandværk. Mange dele af den østlige del af Ukraine er blevet ødelagt i krigen, og derfor efterspørges materiel til erstatning for ødelagte dele af infrastrukturen og dele til genopbygning af landet. Danske Vandværker har derfor henvendt sig til de danske vandværker for at spørge, om der i vandværkerne findes materiel, der vil kunne bruges i en sådan proces. Låstrup-Nr.Rind Vandværk fik for nogen tid siden nye rentvandspumper i forbindelse med overgang til et nyt styresystem. De gamle pumper fejlede ikke noget, men de kunne ikke bruges sammen med den nye styring. Derfor har vandværket 3 stk. 16 m3/h. Grundfos vandpumper, som ikke længere kan bruges lokalt. Pumperne er ikke teknologisk opdaterede til den infrastruktur, som vi har i Danmark, så de repræsenterer ikke nogen værdi her. Derfor har bestyrelsen i vandværket besluttet at donere de 3 vandpumper til Ukraine, hvor de formentlig i en periode vil kunne bruges til erstatning for ødelagte pumper der. Vi ønsker de 3 pumper en god fremtid i Ukraine og håber det bedste for ukrainerne.
Name: Brugte pumper - cr pumpe 3stk (002).jpg.


Torsdag den 24. februar holdt Låstrup-Nr.Rind Vandværk ordinær generalforsamling på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. Her takkede formand Jens Ole Jensen og sekretær Peter Lund af efter tilsammen 91 års erfaring i vandværket. Til bestyrelsen blev valgt Henrik Lauritzen og Morten Nielsen. Se referat fra generalforsamlingen via linket herover.


Se den gode artikke om afgående formand Jens Ole Skovgaard Jensen og afgående sekretær Peter Lund fra Låstrup-Nr.Rind Vandværk i Ugeavisen.


DR1 kører i øjeblikket en udsendelsesrække om gift i vandboringer. Det har bekymret mange landet rundt, men her i Låstrup-Nr.Rind er der ikke i øjeblikket grund til bekymring.


Drikkevand Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer at risikoen for, at den danske drikkevandsforsyning kan være kilde til smittespredning af Corona virus er minimal, hvis de alment […]


Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild. Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt. Lækagen skal være sket i en privat […]


Vandværkerne skal informerer forbrugerne om de nye klageregler, der træder i kraft 1. oktober 2015. Forbrugerne kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for. Konkurrence- […]


Alle vandmålere er nu blevet skiftet med model MULTICAL 21, som er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernaflæses af vandværket [...]


På grund af at der sidste år var mange frostsprængte vandmålere, skal der herved gøres opmærksom på, at det er ejeren, der er erstatnings-pligtig for […]


Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Nørremarkvej 12 B, 8832 Skals
E-mail: lnvand@live.dk
Mobil 20 11 30 32
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net