Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Leverer dit gode vand
Name: image004.jpg.
Name: WP_20160808_18_43_02_Pro.jpg.
Name: boring_laastrup.jpg.
Forholdsregler i relation til COVID – 19
I forbindelse med drikkevandsforsyning.
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer at risikoen for, at den danske drikkevandsforsyning kan være kilde til smittespredning af Corona virus er minimal, hvis de alment gældende hygiejniske retningslinjer for håndtering af drikkevandssystemet/drikkevandet overholdes. Coronavirus smitter ikke gennem vand, men gennem tæt kontakt med personer – dråbesmitte via host og nys og kontaktsmitte via sekret fra den syges luftveje afsat på hænder og overflader, som den raske person via hænderne transporterer op til sine øjne, næse eller mund.
De normale hygiejniske foranstaltninger som iagttages for at beskytte det danske drikkevandssystem ved for eksempel arbejde på vandværk og ledningsnet, vurderes også at beskytte forbrugerne mod smitte med Coronavirus. Dette vurderes at gælde for både åbne og lukkede systemer til vandbehandling.
Coronavirus kan ikke formere sig uden for menneskeceller, dvs. at der ikke kan ske opformering i vandsystemet, og det vurderes usandsynligt, at Coronavirus vil overleve i filtre eller under vandbehandlingens trin.
Hvis der i forbindelse med kontrol af drikkevandskvaliteten konstateres indikatorbakterier, som tyder på fækal forurening af vandet, vil de almindelige anvendelsesbegrænsninger, såsom kogeanbefaling, beskytte mod udsættelse for Coronavirus.
Medarbejderne med direkte kontakt med drikkevand systemet, anbefales at følge de samme retningslinjer som anbefales for den almindelige borger. Ved sygdomstegn forlades arbejdspladsen og man isolerer sig selv hjemme, jævnfør retningslinjerne på coronasmitte.dk.
Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at regelmæssig kvalitetskontrol af drikkevandet opretholdes.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Nørremarkvej 12 B, 8832 Skals
E-mail: lnvand@live.dk
Mobil 20 11 30 32
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net