Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Leverer dit gode vand
Name: image004.jpg.
Name: WP_20160808_18_43_02_Pro.jpg.
Name: boring_laastrup.jpg.
Indvindingsopland og grundvand
Indvindingen

Indvindingsoplandet er det område, hvor vandværket får sit råvand fra.

Billedet herunder er taget ud over indvindingsoplandet, der er godt beskyttet mod forureningstrusler.

Den røde streg, på kortet, viser det skønnede indvindingsopland for vandværket.
Kortlægning vil senere give grundlag for mere nøjagtig tegning af det grundvandsdannende opland.
Name: fotoindvinding.jpg.
Name: indv_laastrup.gif.


Boringerne:
Vandværkets indvindingsboringer er placeret tæt på vandværket.
Vandværket indvinder fra 2 boringer.
Boringerne står i sand og ler. Indvinder fra en dybde på 85-95 m under jordoverfladen.
Name: boring_laastrup.jpg.


Grundvandet
Kvaliteten af grundvandet hænger meget sammen med de jordlag, som vandet passerer igennem og de stoffer, som herved optages i vandet.
Det gælder både de naturlige forekommende stoffer i jordlagene og dem, som findes på grund af menneskers aktivitet f.eks. landbrug (især nitrat) , industri og parcelhushaver m.m.
Læs mere om Vandværkets planer for at sikre rent drikkevand, nu og i fremtiden.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Nørremarkvej 12 B, 8832 Skals
E-mail: lnvand@live.dk
Mobil 20 11 30 32
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net