Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Leverer dit gode vand
Name: image004.jpg.
Name: WP_20160808_18_43_02_Pro.jpg.
Name: boring_laastrup.jpg.
Forsyningsområde
Vandværket forsyner ca. 208 husstande, og den årlige indvinding er på 84.000 m³.
Den blå streg på kortet viser forsyningsområdet for Låstrup – Nr. Rind vandværk. Vores boring ligger på Nørremarkvej
Fra hovedforsyningsledningen forgrener vandet sig ud i et net af forsyningsledninger.
Vandet ledes til den enkelte forbruger via en stikledning, der fra skel betegnes som en jordledning.

Name: Vandforsyningsområde Låstrup-Nr.Rind Vandværk.png.
Vandforbruget måles hos den enkelte forbrugers vandmåler, der for det meste er monteret straks, når jordledningen kommer ind i ejendommen. Måleren kan også være monteret i en målerbrønd ved skel.
Forskellige strategiske steder på forsyningsledningerne placeres ventiler, så afgrænsede dele af forsyningsområderne kan lukkes af f.eks. grundet rørsprængninger, reparationer, vedligeholdelse mv.
Ligeledes forsynes hver tilslutning med en stopventil ved skel, så den enkelte ejendom kan afbrydes separat.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Nørremarkvej 12 B, 8832 Skals
E-mail: lnvand@live.dk
Mobil 20 11 30 32
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net