Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Leverer dit gode vand
Name: image004.jpg.
Name: WP_20160808_18_43_02_Pro.jpg.
Name: boring_laastrup.jpg.
Bestyrelse

Bestyrelsesformand

Henrik Lauritzen
Sundvej 86, 8832 SkalsMobil: 20113032
E-mail: lnvand@live.dk
Name: DSC03709.JPG.

Næstformand og vandværkspasser

Jon Skovhus
Nørremarkvej 12, 8832 SkalsTlf.: 20255962
E-mail: jonskovhus64@mail.dk
Name: DSC03712.JPG.


Sekretær

Morten Nielsen
Løgstørvej 52, 8832 SkalsMobil: 41783523
E-mail: morten-eva@email.dk
Name: DSC03711.JPG.

Kasserer

Poul Johannesen
Vejlebakken 20, 8832 SkalsTlf.: 51843438
E-mail: poul-joe@privat.dk
Name: DSC03716.JPG.


Bestyrelsesmedlem


Bent Krogh Christensen
Låstrupvej 11, 8832 SkalsMobil 42423532
E-mail: bekrch@gmail.com
Name: Bent Krogh Christensen.JPG.FormandEr sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.
Næstformand
Fungere som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem.

SekretærEr den ansvarlige protokolfører, og efter formandens direktiv sørger sekretæren for:
- Indkaldelse til bestyrelsesmøder/generalforsamlinger
- Dagsordner
- Referater
- Korrespondance
- Underskrifter til protokol

KassererStår for administrationen, herunder bogføringsopgaver samt udfærdigelse af regnskabsoversigter. Endvidere arbejder kasseren med administration af opkrævninge samt forbruger- og måleroplysninger. Sørger desuden for at betale regninger mm.

BestyrelsesmedlemDeltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutnnger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver

Vandværks-passerStår for løsning af de mange daglige opgaver på vandværket og er således ansvarlige for den daglige drift. Arbejder i tæt dialog med bestyrelsens medlemmer.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Nørremarkvej 12 B, 8832 Skals
E-mail: lnvand@live.dk
Mobil 20 11 30 32
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net