Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Leverer dit gode vand
Name: image004.jpg.
Name: gulv.jpg.
Name: WP_20160808_18_43_02_Pro.jpg.
Name: boring_laastrup.jpg.
Takstblad

Takstblad for år 2021
Kategori
Fordelingsnøgle
Hovedanlæg
Forsyningsledning
Stikledning
Ialt excl. moms
Ialt incl. moms
Parcelhus
1,0
11.443,00
33.357,00
5.478,00
50.278,00
62.847,50
Rækkehus
1,0
11.443,00
33.357,00
5.478,00
50.278,00
62.847,50
Landhus
1,0
11.443,00
33.357,00
5.478,00
50.278,00
62.847,50
Landbrug
1,5
17.168,00
50.038,00
8.224,00
75.430,00
94.287,00
Øvrige kategorier: Mindre erhverv, industri, gartneri, institution o.lign. efter forhandling med vandværket.
Ovennævnte priser reguleres ifølge indeks fra Danske Vandværker.

Fast afgift
Gælder også tilsluttede ubebyggede grunde
Leje af målere (pr. måler)
Pris pr. kubikmeter vand

Forbrugere med godkendt vandressourcer og som bruger over 1000 m³ vand pr. år ydes der rabat på 0,75 kr. pr. m³

Grøn afgift til staten

Gebyr ved flytning (betales af sælger)

Gebyr for rykkerskrivelse ved overskridelse af betalingsfrist:
1. gang
2. gang (ved anbefalet brev)

Desuden opkræves 1,5 % renter pr påbegyndt måned af skyldig beløb

Genoplukning efter restance

Pris excl. moms
550,00

250,00
3,25
6,18

100,00


100,00
250,00500,00

Pris incl. moms
687,50

312,50
4,06
7,73

125,00


momsfrit
momsfrit625,00
Hertil lægges afholdte udgifter.
Gebyret opkræves ved næste indbetaling
Betalingsterminer: 1. aconto (incl. opgørelse fra foregående år) betales 15. februar
2. aconto indbetales 15. august
Alle priser tillægges 25% moms (anført i parentes)
Bestyrelsen


Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Låstrup - Nr. Rind Vandværk
Nørremarkvej 12 B, 8832 Skals
E-mail: josjensen@live.dk
Tlf: 61 27 29 10
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net